Danique Segers

Danique heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht (pre-master en master) en heeft deze studie in juni 2022 afgerond na een succesvolle masterstage van 10 maanden bij Praktijk Kind in Zicht. Ze is daarna aansluitend binnen onze praktijk als orthopedagoog gestart.

Danique heeft na haar havo-opleiding in 2016 de lerarenopleiding Biologie bij Fontys Hogescholen in Tilburg gevolgd en deze in 2020 succesvol afgerond. Gedurende de lerarenopleiding heeft Danique, naast stages, ook een jaar gewerkt als biologiedocent op het Dongemond College, een middelbare school in Made. Het lesgeven vond ze erg leuk maar hierbij was ze op zoek naar extra verdieping in de één op één begeleiding en diagnostiek van kinderen/ jongeren die ze heeft gevonden in de orthopedagogiek. 

Danique is orthopedagoog met basisaantekening psychodiagnostiek en is geregistreerd bij het SKJ en de NVO.