team praktijk kind inzichtHet Team

Matsie van Bavel, Debby Fontijn en Esther Paans vormen samen het enthousiaste team van Praktijk Kind in Zicht. Debby is werkzaam als psycholoog, Esther als orthopedagoog en Matsie als praktijkondersteuner.

Wij gunnen ieder kind het zelfvertrouwen om onbezorgd in het leven te staan, zijn kwaliteiten optimaal te kunnen ontwikkelen en met plezier naar school te gaan. Praktijk Kind in Zicht stelt zich ten doel praktisch, snel en doelmatig hulp te bieden.

Samen met ouders en eventueel andere betrokkenen hiernaar kijken en op deze manier weer een stap verder komen is wat ons werk extra mooi maakt.

Wat doet een orthopedagoog/kinder- of jeugdpsycholoog?

Een orthopedagoog en /of kinder- en jeugdpsycholoog is een gedragswetenschapper, een  universitair geschoolde deskundige, die zich bezighoudt met het onderzoeken en behandelen van problemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar in relatie tot gezin of school.

Bij het verrichten van diagnostisch onderzoek vinden wij het belangrijk om niet alleen te kijken naar de relatief minder sterke kanten in de ontwikkeling van een kind, maar ook naar de kwaliteiten en talenten, om hierna gerichte handelingsadviezen te kunnen geven.
Door inzicht te geven in de ontwikkeling, krijgen ouders of leerkrachten het kind weer meer in zicht. Met soms kleine aanpassingen ontstaat er weer hoop en perspectief in de toekomst.

Overeenkomstig de eisen van onze beroepsvereniging (NVO, NIP, SKJ) moeten wij jaarlijks voldoen aan het op peil houden van onze beroepsbekwaamheid en deskundigheid door middel van deelname aan intervisie en geaccrediteerde professionalisering.

Esther Paans

Esther Paans

Orthopedagoog – Generalist
Eigenaar Praktijk Kind in Zicht

Esther heeft na haar afstuderen in 1999 aanvankelijk gedurende 8 jaar als orthopedagoog bij een onderwijsbegeleidingsdienst in de regio Zoetermeer gewerkt (voornamelijk diagnostiek, advisering en begeleiding van leerkrachten en ouders, professionalisering van schoolteams) waarvan zij de laatste 2 jaar betrokken is geweest bij de oprichting en start van een school voor Speciaal Basisonderwijs in Den Haag. Na een verhuizing richting Brabant heeft zij van 2006 tot 2011 als gedragswetenschapper gewerkt in het Speciaal Onderwijs voor kinderen met psychiatrische en sociaal-emotionele problemen (cluster 4). In 2010 heeft zij vanuit haar visie op zorg, onderwijs en begeleiding voor kind, ouders en school Praktijk Kind in Zicht opgezet.
Esther is getrouwd en heeft 3 kinderen.

Opleiding
Esther is in 1999 afgestudeerd als Orthopedagoog in de richting Leer- en cognitieve Ontwikkelingsstoornissen, aan de Universiteit van Utrecht, met als afstudeeronderzoek: “Onderwijs aan kinderen met een autismespectrumstoornis”.

Esther is in het bezit van de beroepsbekwaamheidsregistratie “NVO-Orthopedagoog Generalist”, is BIG geregistreerd (59928385431) en is geregistreerd bij het SKJ. Zij is sinds 2016 lid van het Landelijk Deskundigheidsnetwerk ADHD.

Ze heeft de volgende certificaten behaald:
– Basistrainer schoolbegeleider (CPS)
– Onderzoek en begeleiding van autisme (Universiteit Leiden)
– Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen (RINO Groep)
– ADHD en comorbiditeit, diagnostiek en behandeling (RINO Groep)
– Diagnostiek van autisme bij kinderen en jeugdigen (RINO Groep)
– Handelingsgerichte diagnostiek bij Hoogbegaafdheid met en zonder ASS (ABV)

Debbie Fontijn

Debby Fontijn

Psycholoog NIP

Debby is in 2002 afgestudeerd als Psycholoog in de richting Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie, oriëntatie kinder- en jeugdpsychologie.
Ze heeft gewerkt als behandelcoördinator en diagnosticus binnen de jeugdhulpverlening en werkt, behalve bij praktijk Kind in Zicht, ook een aantal uren als psycholoog binnen het speciaal onderwijs.
Debby heeft affiniteit met en ervaring in het doen van onderzoek naar minder- en meerbegaafdheid, het verrichten van neuropsychologisch onderzoek en werken met hoogsensitieve kinderen.

Ze is in 2020 vol enthousiasme gestart met de opleiding RITHA Practitioner. Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de opleiding tot ECHA Specialist Hoogbegaafdheid aan. De opleiding is binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld en geëvolueerd tot een state-of-the-art opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid: de Radboud International Training on High Ability, kortweg RITHA. De opleiding die in samenwerking met het RINO Zuid wordt gegeven is de nieuwe, korte (een jaar) variant: de RITHA Practitioner. In deze opleiding vergroot je je (wetenschappelijke) kennis en vaardigheden op het gebied van signaleren, begeleiden en adviseren van hoogbegaafden in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in de adviespraktijk.  

Debby heeft op postacademisch niveau diverse cursussen en opleidingen gevolgd, vooral op het gebied van de diagnostiek, waaronder:

– Executieve functies (PAO)
– Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen en jeugdigen (PAO)
– De taal van kinderen en jongeren met psychiatrische stoornissen (PAO)
– Basistraining oplossingsgericht coachen
– Basisaantekening diagnostiek (Tilburg University)

Debby is getrouwd en heeft een zoon.

Esther Paans

Matsie van Bavel

Praktijk ondersteuner

Matsie is na haar afgeronde studie aan de Hoge Hotelschool in Maastricht naar Nijmegen gegaan om aan de universiteit Bedrijfswetenschappen te studeren waar ze in 2002 is afgestudeerd.

Vervolgens heeft ze, na wat andere functies, als officemanager gewerkt bij een adviesbureau in Den Haag. Nadat ze als gezin terug verhuisden naar Brabant heeft ze met veel plezier haar gezin draaiende gehouden, dit gecombineerd met diverse vrijwilligersfuncties. Inmiddels klaar voor een nieuwe uitdaging is ze januari 2020 als praktijkondersteuner bij Praktijk Kind in Zicht gestart. 

Matsie houdt van het structureren van processen, haalt voldoening uit het ondersteunen van professionals en is graag maatschappelijk betekenisvol bezig. Ze levert met veel compassie en betrokkenheid een bijdrage aan het optimaliseren van de zorg aan ouder en kind.

Matsie is getrouwd en heeft 3 kinderen.

Danique Segers

Stagiaire

Danique heeft in 2020 de lerarenopleiding Biologie met succes afgerond bij Fontys Hogescholen in Tilburg. Aansluitend is ze begonnen met de premaster Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Aankomend schooljaar zal ze hier de master Orthopedagogiek volgen. Onderdeel van deze studie is een stage en die komt ze bij Praktijk Kind in Zicht lopen. Ze zal van september 2021 tot en met juni 2022 twee dagen per week aanwezig zijn in de praktijk, om zich te ontwikkelen tot een goede basis-orthopedagoog. 

Gedurende de lerarenopleiding heeft Danique, naast stages, ook een jaar gewerkt als biologiedocent op het Dongemond College, een middelbare school in Made. Het lesgeven vindt ze erg leuk maar hierbij was ze op zoek naar extra verdieping. Ze wil graag leren hoe ze leerlingen/kinderen met extra zorgbehoeften kan helpen in de klas. Daarnaast wil ze zich ook ontwikkelen in het één op één begeleiden van kinderen. Dit waren voor haar de belangrijkste redenen om te starten met de opleiding tot Orthopedagoog. 

We geven haar graag de mogelijkheid om zich hierin bij ons verder te ontwikkelen.