Het Team

Matsie van Bavel, Evy van Beek, Danique Segers en Esther Paans vormen samen het enthousiaste team van Praktijk Kind in Zicht. Danique, Evy en Esther zijn werkzaam als orthopedagoog en Matsie als teamondersteuner.

Wij gunnen ieder kind het zelfvertrouwen om onbezorgd in het leven te staan, zijn kwaliteiten optimaal te kunnen ontwikkelen en met plezier naar school te gaan. Praktijk Kind in Zicht stelt zich ten doel praktisch, snel en doelmatig hulp te bieden.

Samen met ouders en eventueel andere betrokkenen hiernaar kijken en op deze manier weer een stap verder komen is wat ons werk extra mooi maakt.

Esther Paans
Evy

Esther Paans

NVO Orthopedagoog – Generalist
Eigenaar Praktijk Kind in Zicht

Evy van Beek

NVO Orthopedagoog

Esther Paans

Matsie van Bavel

Team ondersteuner

Danique Segers

NVO Orthopedagoog

Wat doet een orthopedagoog/kinder- of jeugdpsycholoog?

Een orthopedagoog en /of kinder- en jeugdpsycholoog is een gedragswetenschapper, een universitair geschoolde deskundige, die zich bezighoudt met het onderzoeken en behandelen van problemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar in relatie tot gezin of school.

Bij het verrichten van diagnostisch onderzoek vinden wij het belangrijk om niet alleen te kijken naar de relatief minder sterke kanten in de ontwikkeling van een kind, maar ook naar de kwaliteiten en talenten, om hierna gerichte handelingsadviezen te kunnen geven.
Door inzicht te geven in de ontwikkeling, krijgen ouders of leerkrachten het kind weer meer in zicht. Met soms kleine aanpassingen ontstaat er weer hoop en perspectief in de toekomst.

Overeenkomstig de eisen van onze beroepsvereniging (NVO, NIP, SKJ) moeten wij jaarlijks voldoen aan het op peil houden van onze beroepsbekwaamheid en deskundigheid door middel van deelname aan intervisie en geaccrediteerde professionalisering.