Welkom bij Praktijk Kind in Zicht

Het leven van een kind verloopt niet altijd zonder zorgen.
Er kunnen in de thuissituatie, op school of bijvoorbeeld bij een sportclub allerlei problemen ontstaan rond de ontwikkeling of opvoeding. Soms redden ouders, leerkrachten of andere professionals het niet meer zonder speciale zorg, ook al doen ze nog zo hun best.
Hulpverlening door een orthopedagoog kan dan nodig zijn om meer zicht te krijgen op de leer- of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wat doet een orthopedagoog of psycholoog?

Een orthopedagoog en /of kinder- en jeugdpsycholoog is een universitair geschoolde deskundige, een gedragswetenschapper die zich bezighoudt met het onderzoeken en behandelen van problemen bij kinderen en jongeren tot 16 jaar in relatie tot gezin of school.

Doelstelling Praktijk Kind in Zicht

Door inzicht te geven in de ontwikkeling, krijgen ouders of leerkrachten het kind weer meer in zicht. Met soms kleine aanpassingen ontstaat er weer hoop en perspectief in de toekomst. Ieder kind gun je uiteindelijk het zelfvertrouwen om onbezorgd in het leven te staan en met plezier naar school te gaan. Praktijk Kind in Zicht stelt zich ten doel praktisch, snel en doelmatig hulp te bieden.

Ouders kunnen bij Praktijk Kind in Zicht terecht voor:

  •  Diagnostisch onderzoek
  •  Advies en begeleiding

Vergoeding

Aanmelding kan op initiatief van ouders (dan zult u de kosten zelf moeten betalen) of na verwijzing door een huisarts, kinderarts  of jeugdprofessional van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG). Praktijk Kind in Zicht heeft contracten afgesloten met alle gemeenten die vallen onder West Brabant West (WBW) en West Brabant Oost (WBO). Onderzoek en begeleiding wordt na verwijzing dan ook vergoed door de betreffende gemeente waar u woont.

Scholen kunnen bij Praktijk Kind in Zicht terecht voor:

  • Diagnostisch onderzoek
  • Advies en begeleiding
  • Deskundigheidsbevordering