inzicht in kind en omgeving

Ieder kind heeft van nature de wil om zich te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen. Het kan echter zo zijn dat de ontwikkeling om welke reden dan ook stagneert, waardoor talenten niet optimaal benut kunnen worden. Er kunnen in de thuissituatie of op school problemen ontstaan rond de ontwikkeling of opvoeding. Soms redden ouders of leerkrachten het niet meer zonder speciale zorg, ook al doen ze nog zo hun best.
Hulpverlening door een orthopedagoog of psycholoog kan dan nodig zijn om meer zicht te krijgen op de leer- of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wij zien het als onze uitdaging om ouders en/of leerkrachten inzicht te geven in de sterke maar ook de kwetsbare kanten van een kind, helder te krijgen hoe de omgeving hier het beste op in kan spelen, opdat zij het kind weer meer in zicht krijgen. Dit inzicht, in combinatie met een goede samenwerking tussen ouders en school, is naar ons idee een essentiële voorwaarde om hulp te bieden en recht te doen aan de kwaliteiten van ieder kind. Wanneer dit inzicht leidt tot uitzicht en groei, is er voor ons pas sprake van succes.

Vanuit die overtuiging en dat wij daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren, is in 2010 Praktijk Kind in Zicht opgericht.