Debbie Fontijn

Debby Fontijn

Debby is in 2002 afgestudeerd als Psycholoog in de richting Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie, oriëntatie kinder- en jeugdpsychologie. Ze heeft gewerkt als behandelcoördinator en diagnosticus binnen de jeugdhulpverlening en werkt, behalve bij praktijk Kind in Zicht, ook een aantal uren als psycholoog binnen het speciaal onderwijs.

Debby heeft affiniteit met en ervaring in het doen van onderzoek naar minder- en meerbegaafdheid, het verrichten van neuropsychologisch onderzoek en werken met hoogsensitieve kinderen.

Ze is in 2020 vol enthousiasme gestart met de opleiding RITHA Practitioner. Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de opleiding tot ECHA Specialist Hoogbegaafdheid aan. De opleiding is binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld en geëvolueerd tot een state-of-the-art opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid: de Radboud International Training on High Ability, kortweg RITHA. De opleiding die in samenwerking met het RINO Zuid wordt gegeven is de nieuwe, korte (een jaar) variant: de RITHA Practitioner. In deze opleiding vergroot je je (wetenschappelijke) kennis en vaardigheden op het gebied van signaleren, begeleiden en adviseren van hoogbegaafden in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in de adviespraktijk.

Debby heeft op postacademisch niveau diverse cursussen en opleidingen gevolgd, vooral op het gebied van de diagnostiek, waaronder:

– Executieve functies (PAO)
– Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen en jeugdigen (PAO)
– De taal van kinderen en jongeren met psychiatrische stoornissen (PAO)
– Basistraining oplossingsgericht coachen
– Basisaantekening diagnostiek (Tilburg University)

Debby is getrouwd en heeft een zoon.