Evy van Beek

Evy heeft na haar vwo-opleiding in 2007 de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gevolgd en de lerarenopleiding Nederlands tweede graad aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, gecombineerd met een NT2-specialisatie bij Taalwetenschappen aan de Radboud Universiteit. Na haar afstuderen aan de hogeschool heeft ze de studie Pedagogische Wetenschappen (specialisatie Speciale Leerbehoeften) in deeltijd vervolgd, terwijl ze als docent en orthopedagoog in opleiding in het onderwijsveld werkte. Praktijkervaring opdoen vond ze een belangrijke voorwaarde om als diagnosticus, behandelaar en coach in het onderwijs werkzaam te zijn. In 2019 is ze afgestudeerd en als orthopedagoog gaan werken in de omgeving Rotterdam.

In de loop van de jaren heeft Evy ervaring opgedaan als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs (vmbo-basis t/m gymnasium) en als NT2-docent in het volwassenonderwijs. Verder heeft ze als orthopedagoog ervaring opgedaan in het basis- en voortgezet onderwijs als diagnosticus en behandelaar voor leer- en/of gedragsproblemen, coach en onderwijsadviseur. Omdat ze merkte dat ze steeds meer affiniteit kreeg met het uitvoeren van (complexere) diagnostiek en behandeling, werkt ze sinds 2021 als orthopedagoog bij Praktijk Kind in Zicht.

Evy werkt verder ook als orthopedagoog bij het Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling ISK, in Dordrecht.

Evy is orthopedagoog met basisaantekening psychodiagnostiek en is geregistreerd bij het SKJ, NVO en NIP. 

Ze heeft de volgende certificaten behaald:

  • Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal (Radboud Universiteit);
  • Interim-ib’er (Opdidakt);
  • EED-behandelaar (Opdidakt);
  • Psychodiagnostiek en gespreksvoering bij migrantenkinderen (Pearson Academy);
  • Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen (RINO groep).
  • Verdiepingstraining WISC-V-NL

Evy woont samen met haar zoon in de buurt van Breda.