Esther Paans

Esther heeft na haar afstuderen in 1999 aanvankelijk gedurende 8 jaar als orthopedagoog bij een onderwijsbegeleidingsdienst in de regio Zoetermeer gewerkt (voornamelijk diagnostiek, advisering en begeleiding van leerkrachten en ouders, professionalisering van schoolteams) waarvan zij de laatste 2 jaar betrokken is geweest bij de oprichting en start van een school voor Speciaal Basisonderwijs in Den Haag. Na een verhuizing richting Brabant heeft zij van 2006 tot 2011 als gedragswetenschapper gewerkt in het Speciaal Onderwijs voor kinderen met psychiatrische en sociaal-emotionele problemen (cluster 4). In 2010 heeft zij vanuit haar visie op zorg, onderwijs en begeleiding voor kind, ouders en school Praktijk Kind in Zicht opgezet.
Esther is getrouwd en heeft 3 kinderen.

Opleiding
Esther is in 1999 afgestudeerd als Orthopedagoog in de richting Leer- en cognitieve Ontwikkelingsstoornissen, aan de Universiteit van Utrecht, met als afstudeeronderzoek: “Onderwijs aan kinderen met een autismespectrumstoornis”.

Esther is in het bezit van de beroepsbekwaamheidsregistratie “NVO-Orthopedagoog Generalist”, is BIG geregistreerd (59928385431) en is geregistreerd bij het SKJ. Zij is sinds 2016 lid van het Landelijk Deskundigheidsnetwerk ADHD.

Ze heeft de volgende certificaten behaald:
– Basistrainer schoolbegeleider (CPS)
– Onderzoek en begeleiding van autisme (Universiteit Leiden)
– Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen (RINO Groep)
– ADHD en comorbiditeit, diagnostiek en behandeling (RINO Groep)
– Diagnostiek van autisme bij kinderen en jeugdigen (RINO Groep)
– Handelingsgerichte diagnostiek bij Hoogbegaafdheid met en zonder ASS (ABV)