Week tegen kindermishandeling

10 nov, 2020 | In het nieuws

In de week van 16 t/m 22 november wordt landelijk aandacht gevraagd voor de signalering van kindermishandeling, met als thema “praten helpt”. Wij ondersteunen deze campagne van harte.

Want de drempel om over kindermishandeling te praten is veel te hoog. Zowel voor kinderen die kindermishandeling meemaken als voor mensen in hun omgeving die signalen kunnen zien. Zoals buren, familie, de sportcoach. Maar ook bij leerkrachten en andere professionals is er grote handelingsverlegenheid als het om kindermishandeling gaat. Door te zwijgen, laat je een kind in de ellende zitten. Praten helpt!

Wees alert op signalen van kindermishandeling. Deze verantwoordelijkheid dragen we met elkaar.

Het volledige programma met colleges van experts, inspirerende gasten (o.a. Karin Bloemen, Olcay Gulsen), podcasts en andere informatie is te vinden op www.zorgenomeenkind.nl/week.