Aanmelden

Ouders

U kunt zich telefonisch aanmelden op telefoonnummer 06-51744663 of door middel van dit contactformulier. Wanneer het ingevulde formulier is ontvangen, wordt uw aanmelding in behandeling genomen. U wordt dan zo snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek. Indien er geen gelegenheid is om u telefonisch te woord te staan, spreek dan uw naam en telefoonnummer in. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Intake

Na aanmelding volgt een intakegesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten en is bedoeld om een helder beeld van uw hulpvraag te krijgen. Na het intakegesprek krijgt u een passend advies over een mogelijk traject naar aanleiding van uw hulpvraag. Dit kan onder andere in de vorm van een nader onderzoek, individuele of groepsgewijze begeleiding. De kosten hiervoor worden met u besproken.

Indien Praktijk Kind in Zicht van mening is dat zij u geen passende ondersteuning kan bieden, dan wordt er voor u een doorverwijzing naar een andere praktijk of instelling geregeld.

Scholen/verwijzers

U kunt zich telefonisch aanmelden op: 06-51744663 of door middel van dit contactformulier op deze site. Rechtstreeks uw vraag of bericht e-mailen kan ook via:

De adresgegevens vindt u onder Contact.