Welkom bij Praktijk Kind in Zicht

Het leven van een kind verloopt niet altijd zonder zorgen.
Er kunnen in de thuissituatie, op school of bijvoorbeeld bij een sportclub allerlei problemen ontstaan rond de ontwikkeling of opvoeding. Soms redden ouders, leerkrachten of andere professionals het niet meer zonder speciale zorg, ook al doen ze nog zo hun best.
Hulpverlening door een orthopedagoog kan dan nodig zijn om meer zicht te krijgen op de leer- of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wat doet een orthopedagoog?

Een orthopedagoog is een universitair geschoolde deskundige die zich bezighoudt met het onderzoeken en behandelen van problemen bij kinderen en jongeren tot 16 jaar in relatie tot gezin of school.

Doelstelling Praktijk Kind in Zicht

Door inzicht te geven in de ontwikkeling, krijgen ouders of leerkrachten het kind weer meer in zicht. Met soms kleine aanpassingen ontstaat er weer hoop en perspectief in de toekomst. Ieder kind gun je uiteindelijk het zelfvertrouwen om onbezorgd in het leven te staan en met plezier naar school te gaan. Praktijk Kind in Zicht stelt zich ten doel praktisch, snel en doelmatig hulp te bieden.

Ouders kunnen bij Praktijk Kind in Zicht terecht voor:

  • ¬†Diagnostisch onderzoek
  • ¬†Advies en begeleiding

Scholen kunnen bij Praktijk Kind in Zicht terecht voor:

  • Diagnostisch onderzoek
  • Advies en begeleiding
  • Deskundigheidsbevordering